Witaj nieznajomy  

 

Dla dzieci

Dla młodzieży

Filmy DVD

Kalendarze 2018

Kartki i plakaty

Katechetyczne i ewangelizacyjne

Ksiądz Bosko i jego dzieło

Modlitwy i sakramenty

Pedagogika

Płyta CD

Poznańska Piątka

Przypinki

Rekolekcje, rozważania, homilie

Różne

Św. Dominik Savio

Tania książka

Wielki Post

Aforyzmy i nie tylko (12)

Biografie salezjańskie (5)

Całun Turyński (8)

Chcę Ci po prostu powiedzieć (4)

Educatio (14)

Kartki z myślami ks. Bosko (15)

Katecheza w opowiadaniach (8)

Kim jest Jezus Chrystus (8)

Krótkie opowiadania dla ducha (18)

Na ścieżkach Ewangelii (5)

Pierwsze spojrzenia (6)

Pisma Katechetyczne (3)

Pisma Pastoralne (2)

Powieść (2)

Rekolekcje, rozważania, homilie (5)

Seria z płytą (13)

Skarbnica - głębia modlitw... (6)

Słoneczne Promyki (8)

Studia i Rozprawy TNFS (1)

Szczególny dar (8)

Tradycyjne modlitwy (8)

Przy zakupach powyżej 100 zł wysyłka gratis
Educatio
1.

PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ZASTOSOWANIE TESTU STRATEGII UCZENIA SIĘ ks. Franczak Kazimierz

Pisanie książki o znaczeniu interdyscyplinarnym jest zadaniem trudnym. Mamy tu do czynienia z dwoma obszarami do których należą psychologia i pedagogika. W publikacjach metodologicznych i psychometrycznych podnosi się często pewien niedostatek rzetel...

Cena brutto: 28,00 zł

2.

KONCEPCJA TYFLOPEDAGOGIKI W UJĘCIU ZOFII SĘKOWSKIEJ Dycht Marzena

Zagadnienia rewalidacji niepełnosprawnych i resocjalizacji społecznie niedostosowanych, będących podmiotem zainteresowań pedagogiki specjalnej posiadają obszerną bibliografię. Niejednokrotnie prowadzone są dyskusje i polemiki nad problemami kształc...

Cena brutto: 32,00 zł

3.

PRAWDA PODSTAWĄ WSPÓLNOTY Starnawski Witold

O moralności i wychowaniu dużo się obecnie mówi. Można jednak odnieść wrażenie, że im więcej wzniosłych słów, tym mniej one znaczą. I tak bywa i w nauce i w życiu codziennym. Zwykle jest też tak, że praktyka i teoria rzadko się we współczesnym życ...

Cena brutto: 30,00 zł

4.

HERBART ZNANY I NIEZNANY. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej

W roku 2006 mija dwusetna rocznica wydania Pedagogika ogólna wywiedziona w celu wychowania (1806), epokowego dzieła Johanna Friedricha Herbarta (1776--1841) klasyka myśli pedagogicznej i filozoficznej, który dał początek pedagogice jako naukowej teor...

Cena brutto: 32,00 zł

5.

WOBEC "ODMIENNOŚCI...?". Pedagogiczne konotacje

Monografia "Wobec «odmienności...?». Pedagogiczne konotacje" stanowi zbiór artykułów, których myślą przewodnią jest „odmienność” traktowana w bardzo zróżnicowany sposób. Publikacja podkreśla odmienność, a nie równość, choć w wielu podręcznikach z zak...

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

6.

DIALOG POKOLEŃ. Studium interdyscyplinarne

Główne problemy sztuki życia powinny być obiektem uwagi współczesnego wychowawcy. Wychowanie to nie tylko formułowanie zagadnień i wyszukiwanie problemów..., ale także tezy do dyskusji. I do takich tez należy dialog, jako oczy...

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

7.

KONCEPCJA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ ZOFII SĘKOWSKIEJ Dycht Marzena

Idea podmiotowego spostrzegania osoby z niepełnosprawnością psychofizyczną jest jedną z podstawowych wytycznych współczesnego systemu kształcenia i wychowania specjalnego. Domaga się ciągłego akcentowania szczególnie teraz, gdy obser...

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

8.

DYLEMATY (NIEPEŁNO)SPRAWNOŚCI – ROZWAŻANIA NA MARGINESIE STUDIÓW KULTUROWO-SPOŁECZNYCH

Publikacja obejmuje problematykę sporów definicyjnych w zakresie szeroko pojętej normy, szczególnie w odniesieniu do zjawiska niepełnosprawności psychofizycznej i intelektualnej. Stanowi więc próbę odpowiedzi na pytanie –czy niepełnosprawność określa...

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

9.

INKLUZJA I EKSKLUZJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ

Rzeczywista realizacja idei integracji wymaga nie tylko kształtowania wrażliwości na potrzeby ludzi niepełnosprawnych, organizowania warunków niesienia im instytucjonalnej pomocy i zapewnienia pełni praw obywatelskich, ale przede wszystkim upowszech...

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

10.

Doświadczenie wychowawcze św. Jana Bosko w służbie ewangelizacji s. Buksa Stanisława

Jan Bosko doszedł do całkowitego oddania się młodzieży, często pośród największych trudności, dzięki szczególnej i głębokiej miłości, to jest dzięki owej wewnętrznej mocy, która łączyła w nim nierozerwalnie miłość Boga i miłoś...

Cena brutto: 72,00 zł

11.

OBLICZA DOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Zamieszczone artykuły prezentują interdyscyplinarne podejście do analizy fenomenu dojrzałości emocjonalnej młodego pokolenia. Jest ona interpretowana z punktu widzenia różnych nauk i subdyscyplin: psychologii (psychologia osobowości, emocji, klinic...

Cena brutto: 34,00 zł

12.

UWARUNKOWANIA, PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Książka "Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży" rzeczowo i syntetycznie wskazuje na uwarunkowania procesu niedostosowania społecznego i zachowań aspołecznych wśród młodego pokolenia....

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

13.

PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

„Publikacja wzbogaca wiedzę, zachęca do studiów i do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące celów, zakresu, zadań i środków aktualnej i przeszłej polityki społecznej na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz profila...

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

14.

WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE W SYSTEMACH POLITYCZNYCH

Związanie wychowania i kształcenia z politycznie ustrukturowanym życiem zbiorowym wydaje się sprawą oczywistą. Niemniej jednak od czasu do czasu powstają kontrowersje, a nawet spory na temat sposobu jego interpretowania. Ujawnia się to zwłaszcza w...

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

 

Powrót

0 szt. 0,00 zł

 

 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe

Nasi autorzy

Bruno Ferrero

Phil Bosmans

Franciszek Blachnicki

Roman Murawski

Pino Pellegrino

Tonino Lasconi

Antoni Gabrel

Bronisław Kant

św. Jan Bosko

Teresio Bosco

Marcin Melon